Türkiye'nin karşı çıktığı bu istek Birleşmiş Milletler'ce reddedildi. Harekatýn baþarýyla sonuçlanmasýnýn ardýndan 13 Þubat 1975'te Kýbrýs Türk Federe Devleti kuruldu. Ulusal Birlik Partisi adayı olarak seçime katılan tatar oyların %51,69’unu alarak göreve geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kısaca KKTC) veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'deki Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto devlet. Günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu 2011 yılı itibarıyla 286.257'dir. [31] Cunta, 15 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Ulusal Muhafız Birliği'ne emir vererek bu birliğin komutanının görevinden alınmasını ve adanın kontrolünü Yunan subayların bulunduğu bu birliğin almasını istedi. 37 yıl önce kurulan KKTC, Kıbrıs Türk halkının Ada’daki siyasi yaşamını devlet olgusuyla dünyaya ilan ettiği önemli bir dönüm noktası oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tatar'ýn seçilmesiyle Kýbrýs müzakerelerinde bir paradigma deðiþikliði yaþanmasý bekleniyor. KKTC'nin kuruluş bildirgesini kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş okudu. Maddesi gereğince, Birleşik Krallık'a ilhakı tanındı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek. Bu dönemdeki yönetimin adayı Yunanistan'a ilhak planı olan Akritas Planı daha sonraları basına sızdı. [28] 1925 yılında Kıbrıs kraliyet kolonisi olarak ilan edildi ve adaya ilk Türkiye Cumhuriyeti konsolosu atandı.[29]. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemi genel olarak üç bölüm olarak değerlendirilir; bunlar temel eğitim, orta eğitim ve yükseköğretimdir. [8][9] Ambargolardan dolayı ekonomik olarak Türkiye'ye bağımlı hale gelmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel bir klip paylaşıldı. Yağışlar Aralık ve Ocak aylarında yoğunlaşıp ortalama deniz sıcaklığı altı ayı aşkın bir süre 20 °C dir. Girişteki kapı Osmanlılar tarafından yapılmıştır. KKTC Cumhurbaşkanı halk tarafından, 5 yıllık süre için seçilir. Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından engellenmeye çalışan bu yardımı KKTC direkt olarak almak istemektedir.[56][57]. Yunanistan Ordusu'nun 15 bin askeri, gayri resmî olarak adaya yerleştirildi. [66][67] 2007'de GSYİH büyüme oranı %2 civarlarındaydı. maddesine istinaden[37] gerçekleştirdiğini savunarak 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye başbakanı Bülent Ecevit’in “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla Kıbrıs'a karadan ve havadan harekât başlattı. Telefon alan kodu +90392 iken, ülkede miladi takvim kullanılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan’ın ve pek çok devletin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de tepkisini çekti. Ülkelerde öğrenim gören öğrenci sayısı 331’dir.[85]. Yunan ve Türk tarihinin okutulması, iki ülkenin bayraklarının kullanılması ve Yunan ya da Türk ulusal kahramanlarının resimlerinin sergilenmesi yasaklandı. Halk Türkçenin Kıbrıs ağzını konuşur. [73] Kuzey Kıbrıs'a adanın güneyinden Yeşil Hat aracılığıyla ulaşmak da mümkün olsa da, Avrupa Birliği vatandaşlığı olmayanlar adanın kuzeyinden giriş yaptıklarında güneye geçememekte, kuzeyde kalacaklarını beyan etmeleri durumunda güneye girmelerine izin verilmediği durumlar da yaşanmaktadır. 2005'te Gambiya, Batı Afrika ülkesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu açıklamıştır. Ayrıca Girne Amerikan Üniversitesi'nin, Amerika'da, Moldova'da, Türkiye ve Hong Kong'da ve Sri Lanka'da kampüsleri bulunmaktadır.[87]. Ada'daki darbe haberi Ankara'ya ulaþýnca Milli Güvenlik Kurulu toplandý. [32] Birlik aynı gün Lefkoşa'daki Başkanlık Sarayı'nı bastı ve II. Kasým 2019'da BM Genel Sekreteri Guterres ara buluculuðunda Akýncý ile Rum lideri Nikos Anastasiadis arasýnda üçlü gayriresmi görüþme yapýlsa da Kýbrýs müzakerelerinde Crans Montana'nýn ardýndan yeni bir geliþme olmadý. [64] Avrupa Birliği, Annan planından sonra limanların açılması sözünü verse de Kıbrıs Cumhuriyeti bunu engelledi ve her ne kadar pratik olmasa da ihracat ve ithalatın güneydeki limanla üzerinden yapılmasına izin verdi. Rum tarafý her defasýnda çeþitli sebeplerle içinde BM önerilerinin de bulunduðu çözüme yönelik adýmlarý reddetti ya da kabul edilmesi mümkün olmayan ön þartlar ortaya koydu. Son olarak Ýsviçre'nin Crans Montana kentinde 28 Haziran 2017'de tekrar baþlayan ve yaklaþýk 10 gün yoðun þekilde devam eden Kýbrýs Konferansý da Kýbrýs müzakerelerinde çözüme en çok yaklaþýlan süreçlerden biri oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, görevi iade etti. Arşivlenmesi gereken bağlantıya sahip kaynak şablonu içeren maddeler (. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Atatürk Öğretmen Akademisi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, Uluslararası Final Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi,Girne Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla toplamda 101,026 öğrenci vardır. 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti meclisi Self-determinasyon hakkını kullanarak oy birliği ile aldığı bir kararla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir. Ülke iklimi tüm yıl boyunca tatil için olanaklar sağlar. Türkiye dışındaki tüm BM üyesi devletler bu liman ve havalimanlarının etkinliğini tanımamaktadır. Resmî dili Türkçedir. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek. Bu geliþmeler üzerine Kýbrýs Türkleri, 29 Aralýk 1967'de "1960 Anayasasý tam anlamýyla iþletilinceye kadar" kendi yönetimlerinin kendilerince saðlanmasý anlamýna gelen "Kýbrýs Geçici Türk Yönetimi"ni kurdu. Varoluş ve özgürlük mücadelemizi devlet kurarak taçlandırdığımız için sevinçli ve gururluyuz. Bu çatışmalarla birlikte Kıbrıs Türklerinin hükûmetteki temsiliyeti sona ererken, yer yer Türklere karşı katliamlar yaşandı, 25.000 civarında Kıbrıslı Türk göçmen oldu ve enklavlarda yaşamaya başladı. Kral ölünce, ada Venediklilere kaldı. Türkiye de Crans Montana'da federasyon tezinin çöktüðünü ve baþka bir seçeneðin konuþulmasý gerektiðini savunuyor. [48], Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti idari olarak altı ilçeye (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke) bölünmüş olup, bu ilçelerin alt bölümü olarak da 12 bucak bulunur. Din hizmeti veren personelin bir kısmı Türkiye'den sağlanmaktadır. KKTC'nin ilan edildiði 1983'ten bu yana ülkede 35 farklý hükümet iþ baþýna geldi. Liselerden herhangi birini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yükseköğrenim kurumlarının koşullarına bağlı olmak kaydıyla bu kurumdan yararlanma hakkına sahiptirler. Azerbaycan'da tarihi zafer turu! Bunun gibi nedenlerden dolayı Kıbrıs'ın alınması gerekli görülmüştür. Kıbrıs'ın sahil kıyıları, aşağı yukarı yüz milyon senedir Chelonia mydas ve Caretta caretta kaplumbağaları tarafından ziyaret edilmektedir. AB KKTC'ye 259 Milyon Euro yardım taahhüt etti. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) kamu yayıncılığı yapmakta olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk televizyon kanalıdır. [10] Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye tarafından ekonomik, siyasi ve askerî olarak desteklenmektedir. "Hürriyet ansiklopedik yıllığı", sf. [45], KKTC'nin karasal ve denizaşırı komşuları yönlerine göre aşağıda gösterilmiştir:[46]. Kıbrıs Türkleri'nin bir kısmı 1955 yılından itibaren siyasi ve ekonomik sebeplerle ülke dışına göç etmişlerdir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en büyük gelirlerinden biri olan turizmin ülkede büyük bir yeri vardır. [43], Kıbrıs Sorunu, dünyanın gündemine girdiğinden beri başta Birleşmiş Milletler bünyesindeki çalışmalar olmak üzere adanın birleştirilmesi gayesi ile birçok faaliyet yürütülmüştür. [53] Bu karar doğrultusunda Kıbrıslı Türkler AKPA'da temsil edilmeye başlamış ve asamble toplantılarına 2 temsilci ile gözlemci statüsünde katılmaktadır. ABD Başkanı Kennedy, Makarios’a bundan vazgeçmesini önerdi ve Türkiye değişiklikleri kabul etmeyeceğini bildirdi. [24], 93 Harbi'nde Rus İmparatorluğu karşısında yenilen Osmanlı, Ruslara karşı fazla ödün vermemek amacıyla,[25] Birleşik Krallık'ın isteği üzerine ada 92.799 sterline kiralanmıştır. [83], Zorunlu temel eğitimi orta öğretim dönemi takip eder. Yunanistan Hükûmeti 1954'te Birleşmiş Milletler’e ulusların kendi kaderlerini tayin haklarının (Self-determinasyon) Kıbrıs için de uygulanması yolunda başvuruda bulundu. Bağımsız bir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulması, eski kiracı Londra’yı memnun etmez. Rumlar arasında Enosisçi-Anti Enosisçi çatışması başladı. Rum tarafý her seferinde çeþitli sebeplerle içerisinde BM önerilerinin de bulunduðu çözüme yönelik adýmlarý reddetti ya da kabul edilmesi mümkün olmayan þartlar öne sürdü. Kýbrýs'ta federasyon modelinin bir umut olmaktan çýktýðýný savunan Tatar, egemen eþitlik temelinde kurulacak, yan yana yaþayan iki devlet modelinin görüþülmesini destekliyor. 3,355 km 2 (1,295 sq mi) ( 167.) İnternet alan adı .ct.tr'dir. [23] Bugün adada yaşayan Kıbrıs Türkleri'nin (Kıbrıs Harekâtı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nden gelenler hariç) soyu bu Osmanlı idaresinde adaya gönderilen Türklerden gelmektedir. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın … Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "İstanbul" ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti. Venedikliler döneminde askeriyeye önem verilmiş, Mağusa'nınki başta olmak üzere kaleler sağlamlaştırılmıştı. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve hükümet tarafından kullanılmaktadır. Baþbakan Ecevit ve Baþbakan Yardýmcýsý Necmettin Erbakan'ýn talimatýyla Türkiye, Kýbrýslý Türklerin güvenliðini de dikkate alarak 20 Temmuz 1974'te Kýbrýs Barýþ Harekatý'ný baþlattý. Yunanistan'ın askerleri üç Türk köyünden geri çekilirken arkalarında 24 ölü bıraktılar. 48, Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (2000). Bu nedenle Kuzey Kıbrıs'a hava ve deniz yoluyla doğrudan ulaşım yalnızca Türkiye üzerinden mümkündür, adanın kuzeyine durmaksızın yapılacak uçuşlar Chicago Konvansiyonu ihlali olarak sınıflandırıldığından tüm uçuşlar Türkiye'de durmak zorundadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında 15 Kasım 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bugün 37. yılını kutluyor. Yusuf Küçükdağ, "Türk tasavvuf araştırmaları", sf. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli yerleşim yerleri, başkent Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele'dir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Cumhuriyeti toprakları arasında Birleşmiş Milletler'in kontrolünde tampon bölge bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkının, en mutlu günlerinden birini 15 Kasım 1983’te yaşadığını belirterek, “Soylu bir varoluş mücadelesi ve eşsiz fedakârlıklarla kurduğumuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıl dönümünü, büyük bir coşkuyla kutluyoruz” dedi. [71], Uluslararası telefon kodu +90 392'dir. Deniz yolunda Gazimağusa Limanı Kuzey Kıbrıs'ın yük taşımacılığında ana kapısı pozisyonunda olup, Girne Turizm Limanı Türkiye'ye yakınlığı dolayısıyla yolcu taşımacılığında daha ağırlıklı kullanılır. [88] Ülkede kurulmuş olan Millî Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmamaktadır. Lefkoşa şehrinin tarihi merkezi etrafı 5.5 km uzunluğunda şehir duvarı ile çevrilidir ve bu duvar hâlâ sağlamdır. 38, İletişim Yayınları (2005). BRT 1 ve BRT 2 adında iki televizyon kanalının yanında beş adet de radyo ile kamusal yayıncılık yapmaktadır. Kýbrýs'ý Yunanistan'a baðlamak için kurulan EOKA-B'nin liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanýn desteðiyle gerçekleþtirdiði darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kýbrýs Cumhurbaþkaný Makarios'u devirdi. Üniversitelerin çoğu yüksek lisans ve doktora programları gibi yüksek lisans olanakları sağlamaktadır. [38][39] Türk birlikleri, adaya indikten kısa bir süre sonra adanın büyük şehirlerinden bir olan Girne'ye girdi. Ali Efdal Özkul, Aydın Özkul, "Kıbrıs'ın sosyo-ekonomik tarihi, 1726-1750", sf. Temel eğitim anaokulu, ilkokul ve ortaokul eğitimini kapsamaktadır. Varlığı Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmaz. PSG - Baþakþehir maçý böyle baþladý, Webo gözyaþlarýný tutamadý, Irkçý hakemin savunmasý ortaya çýktý! Yaz döneminde Türkiye ve diğer ülkelerden gelen turistler günlük nüfusun artmasına yol açmaktadır. Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ziyarette bulunacak.